Kancelaria Notarialna
Notariusz Michał Smolski

43-100 Tychy,
ul. Budowlanych 35,
telefon/fax 32 / 227 82 65
kom 502-45-31-31
GG: 34137366

Wymagane dokumenty

W celu szczegółowego ustalenia, jakie dokumenty będą konieczne do sporządzenia czynności należy skontaktować się z kancelarią (przez e-mail, telefonicznie lub osobiście). Udając się do notariusza należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Dodatkowo przed dokonaniem czynności należy przygotować szczegółowe dane nią obejmujące w postaci:

I) osoby fizyczne: imion i nazwisk stron, imion rodziców, numeru dowodu osobistego, PESEL, NIP, adresu zamieszkania, stanu cywilnego,

II) osoby prawne – firmy osoby prawnej, REGON, NIP, siedziby, danych rejestrowych – numer rejestru, danych przedstawicieli.

Pliki informacyjne do pobrania:

                - Akt poświadczenia dziedziczenia - informacje dla klientów:  pdf
                - Zbycie nieruchomości - informacje: pdf
               
- Dokumenty wymagane do podpisania aktu notarialnego: doc | pdf


Formularze do pobrania:

- Dane uczestników czynności notarialnej:   docx | pdf
                - Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej:   docx | pdf

 

 

 

 

 

kontakt