Kancelaria Notarialna
Notariusz Michał Smolski

43-100 Tychy,
ul. Budowlanych 35,
telefon/fax 32 / 227 82 65
kom 502-45-31-31
GG: 34137366

Kancelaria notarialna

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W zakresie swoich uprawnień działa, jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu tych czynności notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Jednocześnie notariusz udziela bezpłatnie stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. W przypadku czynności sprzecznej z prawem odmawia się jej dokonania. Czynności te polegają na:

- sporządzaniu aktów notarialnych;
- sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia;
- sporządzaniu poświadczeń;
- doręczaniu oświadczeń;
- spisaniu protokołów;
- sporządzaniu protestów weksli i czeków;
- przyjmowaniu na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
- sporządzaniu wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
- sporządzaniu na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
- sporządzaniu innych czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wykonanie: 2S Polecamy: BiuraPrawne, Windykacja, Skup długów, Adwokat Katowice, Radca Prawny Tychy, IPW Polin, Autozłom, Instytut Urody,
kontakt